Biesbosch 2020

On excursion with colleagues and pupils from my high school in the Dordrechtse Biesbosch – Oostdijk en Museumeiland (kaart)

Zeerarend, buizerd, blauwe en bruine kiekendief, torenvalk, krooneenden, nonnetjes, grote zaagbek, wilde eenden, grote fuut, knobbelzwanen, aalscholvers, brandganzen, rotganzen, Canadese ganzen, grauwe ganzen, waterpieper, staartmezen, enz.