Biesbosch 2020

On excursion with colleagues and pupils from my high school in the Dordrechtse Biesbosch – Oostdijk en Museumeiland (kaart)

Zeerarend, buizerd, blauwe en bruine kiekendief, torenvalk, krooneenden, nonnetjes, grote zaagbek, wilde eenden, grote fuut, knobbelzwanen, aalscholvers, brandganzen, rotganzen, Canadese ganzen, grauwe ganzen, waterpieper, staartmezen, enz.

Share this